2010 PMYO BAŞVURU İŞLEMLERİ

2010 PMYO için evrak teslimleri ve şahsen başvurular bugün sona eriyor. Detaylı bilgi edinmek, BAŞVURU KILAVUZU ve BİLGİ FORMU indirmek için tıklayınız!

18 Mayıs 2010 Salı 02:53 < EĞİTİM
    2010 PMYO için 10 Mayıs 2010 tarihinde başlayan evrak teslimleri ve şahsen başvurular bugün, 18 Mayıs Salı günü, mesai bitimi olan 17.00'da sona eriyor.

    PMYO Aday Adaylarının, evraklarını hazırladıktan sonra ikamet adreslerinin bağlı olduğu Başvuru Merkezlerine bizzat giderek başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Evrak teslimleri için bugün son gün!
 
    2010–2011 eğitim-öğretim yılında PMYO'ya alınacak polis adaylarında, ÖSYM tarafından 2010  yılında yapılan YGS puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1, YGS–2, YGS3, YGS–4, YGS–5 ve YGS–6 ) en az 280 puan (300 değil) almış olma şartı aranıyor. (Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Yüksek Okulu giriş şartlarında değişiklik yaparak 300 olan taban puanı 280 olarak ilan etti.)

    İnternet ön başvurusunun http://pmyo.pa.edu.tr adresi üzerinden yapılması gerekiyor. İnternet ön başvurusunu yanlış veya eksik dolduranlar veya hata ile karşılaşanlar evrak teslimi yaparken bu hataları düzelttirebilirler.

    Evrak teslimini tam olarak yapanlara Mülakat Sınavı Giriş Belgesi ve tarihi verilecek. Mülakat sınavı ile üniversitede okuyan aday adaylarının final sınavları çakışabilir. Bu durumu evrak tesliminde yetkililere söyleyerek Mülakat Sınavı tarihleri arasında daha uygun bir tarihi vermeleri istenebilir.

    Dikkat: Başvuru ücreti olan 30 TL'yi yatırmadan evrak teslimine gitmeyin.

    Başvuru Ücreti ve Banka Hesap Numarası: Başvuru ücreti olarak 30 TL, Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nün Türkiye Halk Bankası Ankara / Gölbaşı Şubesi (TR530001200938500080000015) nolu hesabına yatırılacak. (Havale ücreti alınmayacak.)

    Başvuru Esnasında Adaylardan İstenecek Belgeler Şöyle:

    1. Başvuru Dosyası, (Başvuru ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontunun ibrazı halinde Başvuru Merkezlerince verilecek.)

    2. Başvuru Dilekçesi, (Başvuru dosyasının içerisinde mevcut.)

    3. Banka Dekontu, (Başvuru ücretinin yatırıldığına dair.)

    4. Nüfus Cüzdanı, (Adaylar başvuru esnasında ibraz etmek zorunda. Ayrıca Nüfus Cüzdanı, Nüfus Müdürlüklerince yenilenmiş ve TC Kimlik Numaralı olmalı. Adayların kendilerinin yazmış oldukları TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanları kabul edilmeyecek.)

    5. Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesi, (Aslı ile birlikte fotokopisi veya tasdikli örneği olacak. Lise 4. Sınıfta öğrenim gören öğrenciler okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesiindeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacak. Yüksek Okul mezunu veya Yüksek Okulda öğrenim görenler Lise Diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli süreti istenecek. Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları halinde PMYO'ya kayıt esnasında Lise Diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenmeyecek.)

    6. 4 Adet Vesikalık Fotograf, (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. ve 10. maddelerinde belirtilen husulara uygun son 1 yıl içerisinde çekilmiş olmalı. Fotografların arkasına TC Kimlik No, Ad ve Soyad yazılacak ve zarf içerisinde teslim edilecek.)

    7. Adli Sicil Kaydı, (Kaydı bulunan adaylarla ilgili Mahkeme Kararı olacak.)

    8. Yaş Tashihi, (Yaş tashihi yaptıran adaylar yaş tashihi ile ilgili Mahkeme Kararını ibraz edecek.)

    9. Askerlik Terhis Belgesi, (Askerlik hizmetini yapmış adaylardan başvuru esnasında istenecek.)

    10. Askerlik Tecil Belgesi, (Askerlik hizmetini yapmamış iki yıllık Yüksekokul veya dört yıllık Fakülte mezunu adayların 1111 sayılı Akerlik Kanunu gereğince askerlik tecil işlemleri yapılamacağından, bu durumdaki adayların başvuruları ancak 2012 yılı Temmuz ayı sonuna kadar Tecil Belgesi getirmeleri halinde kabul edilecek. Tecil Belgesi getirmeyen ve başvuru esnasında Yüksekokul veya Fakülte mezunu olduğunu beyan etmeyen adayların daha sonra yazılı sınavında başarılı olmaları halinde geçici kayıtları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi PMYO'dan ilişikleri kesilecek. Sınavlarda başarılı olan Askerlik Hizmetini yapmamış 1987-1988 doğumlu erkek adaylardan PMYO'ya kayıt esnasında bağlı bulunduğu Askerlik Şubesinden "Polis Meslek Yüksekokulu'na kayıt olmasında Askerlik Yönünden sakınca yoktur" ibareli belge veya tecil belgesi istenecek.)
 
    11. Evlenme Cüzdanı (Evli ise Evlenme Cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noterden tasdikli örneği.)
 
    12. Şehitlik veya Vazife Malüllük Belgesi, (Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malülü olanların Eş ve Çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı'ndan son 1 yıl içerisinde alınan belgeler istenecek.)

    UYARI: 29/06/2009 tarih ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/07/2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15169 karar sayılı "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği 2010-2011 yılı PMYO Başvurularında Adaylardan Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi, YGS Sonuç Belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Adli Sicil Belgesi ve İkametgah Belgesi istenmeyecek. Bu belgeler kesin kayıt sırasında istenecek.

    DİKKAT: Hiçbir surette sınav ücreti iade edilmeyeceğinden, adayların mağdur olmamaları için başvuru şartlarını çok iyi inceleyerek, şartları taşımaları halinde sınav ücretini yatırmaları tavsiye edilir.
 
    Ön başvurusunu yapıp da evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen, başvurusunu yapmayan veya yapamayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen/giremeyen/sınava alınmayan/sınavdan çıkarılan/mülakat ve yazılı sınavda başarısız olan/sınavı geçersiz sayılan/ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran/sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların yatırmış oldukları sınav ücreti geri ödenmiyor.

    İstenilen evrakları dikkatlice incelemeyi ihmal etmeyin! Aklınıza takılan konuları mutlaka PMYO'na gitmeden telefonla sorup yetkililerden yönlendirmelerini isteyin.
 
    Lise 4. sınıf öğrencileri mutlaka PMYO'nu arayarak 5. maddedeki evrak detayını sorsunlar. 

2010 PMYO BAŞVURU KILAVUZU ve BİLGİ FORMU indirmek için BURAYI tıklayınız!

 
    asmt
YORUM EKLE
    YORUMLAR
DÖVİZ KURLARI
USD 6.6029     EURO 7.2441     IMKB 89644     ALTIN 334,755    
Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'Awhaber_elaziggundem.c.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by